top of page

Belépnék, tag szeretnék lenni

Egyesületünk bízik abban, hogy honlapunk felkelti érdeklődését tevékenységünk iránt.

Szeretettel várjuk mindazok csatlakozását, akik az alapító okiratunkban meghatározott céljainkkal egyetértenek, és szívesen részt vállalnak a közös munkában!

Az Egyesület tagsága önkéntesség alapján, az Alapszabályban meghatározott célok érdekében közösen tevékenykedő magánszemélyekből – állampolgárságra való tekintet nélkül – (egyéni tagok), valamint hazai és külföldi szervezetekből (kollektív tagok) tevődik össze.

Amennyiben szeretne Egyesületünkhöz csatlakozni rendes tagként, vagy pártoló tagként, töltse ki a Belépési Nyilatkozatunkat az alábbi linkre kattintva:

Az Íráskutatók Természettudományos Szakmai Tanácsához rendes/egyéni vagy támogató szervezetként csatlakozhat.

Mindkét tagság naptári évre vonatkozik. A tagság megújítása évenként automatikusan történik, amíg a tag nem jelzi, hogy nem kívánja megújítani tagságát, illetve rendezi tagdíj-kötelezettséget.

A tagdíjakat az Alapszabályunk értelmében minden év január 31 napjáig kell rendezni.

Rendes/Egyéni tagság magánszemélyek számára:

Várjuk minden Bibliafordítás iránt érdeklődő magánszemély jelentkezését. 

A belépés folyamata

1. A fenti "Csatlakoznék" piros gombra való kattintással töltse ki az egyéni tagságra vonatkozó belépési nyilatkozatot.

2. A folyamat során feliratkozhat hírlevelünkre, így értesülhet rendezvényeinkről és szakmai híreinkről. A rendszer automatikus üzenetet küld a sikeres regisztrációról.

2. A regisztrációt követően kérjük, fizesse be a tagdíjat. Két fizetési opció közül választhat:

 • banki utalás

 • PayPal fizetés

Rendes tagság:
Az Egyesület rendes tagjai lehetnek bibliafordítás iránt érdeklődő emberek, családtagjaik, feltéve, hogy az Egyesületbe belépnek és kinyilvánítják szándékukat a tagsággal járó jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére.

Pártoló tagság:
Az Egyesületnek pártoló tagja lehet bármely természetes személy, jogi személy, vagy annak jogi személyiség nélküli szervezete, aki/amely elfogadja az Egyesület Alapszabályát, tevékenységével vagy anyagi hozzájárulásával az Egyesület céljainak megvalósítását rendszeresen segíti. A pártoló tag felvételéről az Elnökség dönt.

A pártoló tag nem szavazhat, tisztségre nem választható és nem választhat. A pártoló tag kötelessége az alapszabály betartása és a vállalt támogatás megfizetése. A pártoló tag tanácskozási joggal vehet részt a Közgyűlés munkájában. Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait. A pártoló tagok általában ugyanazon jogokkal rendelkeznek, mint az Egyesület rendes tagjai. A jogi személyek képviselőjük útján tesznek jognyilatkozatot, illetve gyakorolják jogaikat, teljesítik kötelezettségeiket.

Tiszteletbeli tagság:
Az Egyesület Közgyűlése az Elnökség javaslatára tiszteletbeli tag címet adományozhat természetes vagy jogi személyeknek. A tiszteletbeli tag mentesül a tagdíj megfizetése alól. A tiszteletbeli tagot minden olyan jog megilleti, mint a rendes tagokat, azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tagnak az Egyesület Közgyűlésén szavazati joga nincs és egyesületi tisztségre nem választható. A tiszteletbeli tag kötelessége az alapszabály betartása.

Tagsági jogviszony létesítése

Az Egyesületbe való belépés önkéntes elhatározás alapján, a fenti belépési nyilatkozat kitöltésével lehetséges.

A tagság megszűnik:

 • kilépéssel,

 • kizárással,

 • tag halálával,

 • a jogi személy megszűnésével,

 • az Egyesület megszűnésével.

A tagsági viszony kilépéssel bármikor megszüntethető. A kilépési szándékot elektronikusan, az Elnökségnek címezve kell bejelenteni az itszatm@itsza.org címen.

Aki tagsági díját a tárgyév január hó 31. napjáig, valamint az ennek megfizetésére irányuló írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem fizeti meg, az Elnökség első fokon dönthet kizárásáról.

A tagsági díj mértéke 2023-as évben: 1 000 HUF (azaz ezer forint) / év / fő.

Ki kell zárni a tagok sorából azt, aki az Egyesület céljaival és érdekeivel, illetve az Alapszabály rendelkezéseivel ellentétes, azt veszélyeztető tevékenységet fejt ki.

 

Az Egyesület rendes tagjainak jogai, kötelességei:

A rendes tagok jogai:

 • Tanácskozási, észrevételi és szavazati joggal részt vehet az Egyesület tevékenységében.

 • Az Egyesület bármely tisztségére választható.

 • Jogosult a közösen vállalt feladatokat számon kérni.

 • Bírálatot gyakorolhat, észrevételt, javaslatot tehet az Egyesület tevékenységével kapcsolatban.

A rendes tagok kötelességei:

 • Köteles az Alapszabály előírásait, az Egyesület testületeinek határozatait betartani.

 • A tagsági díjat megfizetni.

Támogató tagság cégek, szervezetek számára:

Egyesületünk nem rendelkezik közhasznú besorolással, a befizetett összegekről nem magánszemély támogatók részére, kérésre  igazolást tudunk kiállítani.

Az igazolás kiállításához szükséges adatokat (név, székhely, adószám, adomány összege) e-mailben az itszatm@itsza.org címre várjuk. 

bottom of page