Belépnék, tag szeretnék lenni

Egyesületünk bízik abban, hogy honlapunk felkelti érdeklődését tevékenységünk iránt.

Szeretettel várjuk mindazok csatlakozását, akik az alapító okiratunkban meghatározott céljainkkal egyetértenek, és szívesen részt vállalnak a közös munkában!

Az Egyesület tagsága önkéntesség alapján, az Alapszabályban meghatározott célok érdekében közösen tevékenykedő magánszemélyekből – állampolgárságra való tekintet nélkül – (egyéni tagok), valamint hazai és külföldi szervezetekből (kollektív tagok) tevődik össze.

Amennyiben szeretne Egyesületünkhöz csatlakozni rendes tagként, vagy pártoló tagként, töltse ki a Belépési Nyilatkozatunkat az alábbi linkre kattintva:

Az Íráskutatók Természettudományos Szakmai Tanácsához rendes/egyéni vagy támogató szervezetként csatlakozhat.

Mindkét tagság naptári évre vonatkozik. A tagság megújítása évenként automatikusan történik, amíg a tag nem jelzi, hogy nem kívánja megújítani tagságát, illetve rendezi tagdíj-kötelezettséget.

A tagdíjakat az Alapszabályunk értelmében minden év január 31 napjáig kell rendezni.

Rendes/Egyéni tagság magánszemélyek számára:

Várjuk minden bibliafordítás iránt érdeklődő magánszemély jelentkezését. 

A belépés folyamata

1. A fenti "Csatlakoznék" piros gombra való kattintással töltse ki az egyéni tagságra vonatkozó belépési nyilatkozatot.

2. A folyamat során feliratkozhat hírlevelünkre, így értesülhet rendezvényeinkről és szakmai híreinkről. A rendszer automatikus üzenetet küld a sikeres regisztrációról.

2. A regisztrációt követően kérjük, fizesse be a tagdíjat. Két fizetési opció közül választhat:

 • banki utalás

 • PayPal fizetés

Rendes tagság:
Az Egyesület rendes tagjai lehetnek
bliafordítás iránt érdeklődő emberek, családtagjaik, feltéve, hogy az Egyesületbe belépnek és kinyilvánítják szándékukat a tagsággal járó jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére.

Pártoló tagság:
Az Egyesületnek pártoló tagja lehet bármely természetes személy, jogi személy, vagy annak jogi személyiség nélküli szervezete, aki/amely elfogadja az Egyesület Alapszabályát, tevékenységével vagy anyagi hozzájárulásával az Egyesület céljainak megvalósítását rendszeresen segíti. A pártoló tag felvételéről az Elnökség dönt.

A pártoló tag nem szavazhat, tisztségre nem választható és nem választhat. A pártoló tag kötelessége az alapszabály betartása és a vállalt támogatás megfizetése. A pártoló tag tanácskozási joggal vehet részt a Közgyűlés munkájában. Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait. A pártoló tagok általában ugyanazon jogokkal rendelkeznek, mint az Egyesület rendes tagjai. A jogi személyek képviselőjük útján tesznek jognyilatkozatot, illetve gyakorolják jogaikat, teljesítik kötelezettségeiket.

Tiszteletbeli tagság:
Az Egyesület Közgyűlése az Elnökség javaslatára tiszteletbeli tag címet adományozhat természetes vagy jogi személyeknek. A tiszteletbeli tag mentesül a tagdíj megfizetése alól. A tiszteletbeli tagot minden olyan jog megilleti, mint a rendes tagokat, azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tagnak az Egyesület Közgyűlésén szavazati joga nincs és egyesületi tisztségre nem választható. A tiszteletbeli tag kötelessége az alapszabály betartása.

Tagsági jogviszony létesítése

Az Egyesületbe való belépés önkéntes elhatározás alapján, a fenti belépési nyilatkozat kitöltésével lehetséges.

A tagság megszűnik:

 • kilépéssel,

 • kizárással,

 • tag halálával,

 • a jogi személy megszűnésével,

 • az Egyesület megszűnésével.

A tagsági viszony kilépéssel bármikor megszüntethető. A kilépési szándékot elektronikusan, az Elnökségnek címezve kell bejelenteni az itszatm@itsza.org címen.

Aki tagsági díját a tárgyév január hó 31. napjáig, valamint az ennek megfizetésére irányuló írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem fizeti meg, az Elnökség első fokon dönthet kizárásáról.

A tagsági díj mértéke 2020-as évben: 1 000 HUF (azaz ezer forint) / év / fő.

Ki kell zárni a tagok sorából azt, aki az Egyesület céljaival és érdekeivel, illetve az Alapszabály rendelkezéseivel ellentétes, azt veszélyeztető tevékenységet fejt ki.

 

Az Egyesület rendes tagjainak jogai, kötelességei:

A rendes tagok jogai:

 • Tanácskozási, észrevételi és szavazati joggal részt vehet az Egyesület tevékenységében.

 • Az Egyesület bármely tisztségére választható.

 • Jogosult a közösen vállalt feladatokat számon kérni.

 • Bírálatot gyakorolhat, észrevételt, javaslatot tehet az Egyesület tevékenységével kapcsolatban.

A rendes tagok kötelességei:

 • Köteles az Alapszabály előírásait, az Egyesület testületeinek határozatait betartani.

 • A tagsági díjat megfizetni.

Támogató tagság cégek, szervezetek számára:

Egyesületünk nem rendelkezik közhasznú besorolással, a befizetett összegekről nem magánszemély támogatók részére, kérésre  igazolást tudunk kiállítani.

Az igazolás kiállításához szükséges adatokat (név, székhely, adószám, adomány összege) e-mailben az itszatm@itsza.org címre várjuk.