top of page

„Bibliai írások tudomány- és zenetörténeti áttekintése”
egész napos szakmai tanácskozás

Az Íráskutatók Természettudományos Szakmai Tanácsa (ITSZA)

szervezésében szeretettel hívjuk és várjuk

2023. május 19.-én

a KLEIN-LÁBASSY KULTÚRKÚRIA-ba
TÖRÖKSZENTMIKLÓS KOSSUTH LAJOS UTCA 95.

„Bibliai írások tudomány- és zenetörténeti áttekintése”
című
egész napos szakmai tanácskozásunkra

ISMERTETŐ:
Napjaink felismerései a mérnöki, orvosi és zenei tudományok területén a Biblia könyveinek és leveleinek rendezettségét, szervezettségét, folytonosságát és tartalmának fontosságát támasztják alá. Korunk eseményeinek rendezettebb megítélése, azok előremutató irányítása és kimenetele a tudomány és művészetek terén a Biblia lapjain keresztül érthetőek meg. Az egész napos szakmai tanácskozás célja az ezekbe való bepillantás és útmutatás helyi lakosok, fiatalok, érdeklődők és szakemberek számára. 

Zenei műfajok megjelenése a Bibliai könyvekben. Bibliai eredetű zenei műfajok a zenetörténetben, az emberi életminőségre gyakorolt hatása.

bottom of page