top of page

Belépési nyilatkozat

Alulírott, nyilatkozom, hogy az Íráskutatók Természettudományos Szakmai Tanácsa (ITSZA) rendes tagja kívánok lenni.

Az Íráskutatók Természettudományos Szakmai Tanácsa Alapszabályát megismertem, az abban foglaltakat elfogadom. (Alapszabály)

A társaság alapszabályában foglalt célkitűzésekkel egyetértek és a megvalósításukban rendes tagként kívánok részt venni. Vállalom a tagsági viszonyból származó kötelezettségeket.

bottom of page