top of page

Egyesületünk tevékenysége

Kik vagyunk?

Az Íráskutatók Természettudományos Szakmai Tanácsa (rövidített neve: Írások Fordítva) a tagjai által létrehozott, önkormányzattal rendelkező civil szervezet.
Tevékenységünk alapja az Ókorról ránk maradt számos eredeti írás, könyv, szöveg és azok töredékeinek tudományos szemszögből, illetve értelemben való átfogó fordítása magyar és angol nyelvekre!
A fordítandó szövegek magukban foglalnak kanonizált (vallási) íratokban található eredeti anyagokat, könyveket, leveleket, evangéliumokat, mint amilyenek a Tóra és Biblia alkotó szövegei, azok eredeti héber, görög és arámi nyelvű forrásait felhasználva. 
Egyesületünk tevékenysége:
 
Az Ókor ma is elérhető eredeti nyelvezetű írott anyagainak fordításra való kijelölése. 
 
Napjaink angol nyelvű természettudományos írott anyagai.
Földünk és Naprendszerünk az Amerikai Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal (angolul: National Aeronautics and Space Administration; NASA) fizikai, szervetlen és szerves kémiai vizsgáló műszereket hordozó és mintaelemző módszereket alkalmazó szondáival váltak megismerhetővé.
Az Egyesület céljainak egyik legérdekfeszítőbb területe bolygónk, a Föld, és naprendszerünk víztereinek stabil hidrogén izotóp, azaz deutérium eloszlása. Ez a Mózestől fennmaradt ókori könyvek és iratok egyik jól fellelhető központi témája, ismereteinek gyűjteménye. Itt fontos megjegyezni hogy a Hellensztikus Biblia fordítások Mózes könyvei közül az ötödiket Deuteronomiumnak hívják. Ez az egyik fontos, a korai írásokban meglévő utalás a természet részletes, távoli jövőbe mutató ismeretére, melyek mai természettudományos szemléletű fordítása Egyesületünk szerint időszerű.
bottom of page